Professionell redovisning med personlig touch

Detta är våra ledord. Tillsammans med vår kunskap inom löpande digital bokföring, bokslut, årsredovisningar till investmentbolag och koncernbolag.

Allt detta kombinerat med vårt moderna digitala arbetssätt, där vi kan ta hand om betalningar och löner, kommer ni ha en byrå med stor kunskap, som ni kan känna er trygga med och möjlighet att själva växa.

Välj oss för att:

Digital redovisning – Enkelt, Smidigt och digitalt!

Med många års erfarenhet inom redovisningsbranschen vet vi att den bästa ekonomilösningen, som också blivit Kronan & Klavens ledord är; professionell, digital redovisning med personlig touch.

Att möjliggöra tillgång till ert bolag via mobil, surfplattor, eller dator och där vi som er redovisningspartner kommer åt detsamma leder till mycket goda samarbeten där diskussioner som dyker upp i företagsvärlden förenklas.

Vi på Kronan & Klaven vill ligga i framkant med just er redovisning. Vårt val av bokföringssystemet Fortnox möjliggör detta på ett utmärkt sätt. Enkelhet, tydlighet, och transparens både bakåt och framåt i tiden, gällande kundfakturor, leverantörsfakturor och löner leder till bra kontroll av tex. ert bolags likviditet.

Detta är några av fördelarna med att vara digital redovisningskund hos Kronan & Klaven.

Det finns givetvis fler fördelar rent konkret för företagaren som vill automatisera och digitalisera sin redovisning. De flesta redovisningsbyråer fakturerar per timme, vilket ofta leder till en obehaglig faktura, och mer än vad man räknat med. Digital redovisning är mer förutsägbar än sin traditionella motsvarighet, då många processer är automatiserade. Med automatiserade flöden i ekonomin kan mycket tid sparas vilket också leder till att priset blir enklare att beräkna med mindre variationer per månad för oss som byrå. Välj digital redovisning hos Kronan & Klaven, för att alltid få ett fast pris per månad, där allt ingår, även bokslut och årsredovisning samt deklaration.

Bättre beslut genom analysering av er bokföring

Redovisning ska i grunden leda till att man ska kunna mäta, spåra och följa upp sin verksamhets ekonomi. Det ska fungera som ett beslutsunderlag för sitt bolag. Traditionell redovisning görs vanligtvis 2-4 månader efter att transaktionerna skett och då sitter man med en 4 månaders gammal resultatrapport.
En av de viktigaste anledningarna med digital redovisning är att ni får realtidsuppdatering av ekonomin vilket leder till bättre och framförallt ett aktuellt beslutsunderlag. Digitalisering ger dig bokföring i realtid. Genom att digitalisera och automatisera sin ekonomiprocess kan ledtider minimeras och i många fall helt elimineras. Borta är tiden då man manuellt behövde stansa verifikationer eller ta en tripp till sitt postkontor.

Digital redovisning – spårbar bokföring

Många företagare upplever minskad kontroll i takt med att bolaget växer och att hitta leverantörsfakturor bakåt i tiden på kort tid kan bli en stressfaktor. Med en digital ekonomitjänst från Kronan & Klaven är varenda transaktion spårbar. Genom att klicka sig fram, sortera per leverantör, per datum osv. kan alla händelser följas och lätt hittas. Man kan snabbt och på egen hand ta reda på vart varenda krona kommer ifrån, eller var den har tagit vägen. Den utökade kontrollen jämfört mot traditionell bokföring ger mer lönsamhet i ert bolag. Ni kommer helt enkelt själva kunna ta reda på vad som hänt och när det hände. På detta sätt behåller man kontrollen men slipper känna sig stressad.

Idén med outsourcing är att frigöra tid för kärnverksamheten.

Bolag som söker hjälp kring sin redovisning gör detta för att de antingen inte har tiden eller kunskapen att hantera företagets ekonomi på egen hand. I en värld där beslut behöver tas snabbt och mycket ska hinnas med på kort tid vet vi att professionell digital redovisning spara tid. Vi vet också att en personlig touch, ett råd, ett bollplank kan vara avgörande inför ett viktigt företagsbeslut, allt i linje med Kronan & Klavens ledord.

Mer kontroll med outsourcing av er löpande bokföring – Digitalt!

Vid outsourcing av redovisning vill företagaren samtidigt inte få minskad kontroll. Moderna livsstilar kräver rätt verktyg. Med digital redovisning från Kronan & Klaven kommer ni kunna uträtta de flesta kontorsrelaterade arbetsuppgifterna på språng tack vare vårt molnbaserade val av bokföringssystem, Fortnox. Om ni sitter på stranden, i en skidlift, eller hemma med sjuka barn spelar ingen roll. Det fungerar idag att arbeta på distans och ändå ha kontroll på företagets ekonomi. Digital redovisning är frihet, oberoende av var man befinner sig. Med en digitaliserad plattform kan ekonomin överblickas och hanteras ”on demand” – vart som helst, när som helst. Varför vara bunden till pärmarna på kontoret när du kan jobba från din surfplatta i sommarstugan?

Digital redovisning effektiviserar bokslut och årsredovisningar

Digital redovisning leder även till effektivare bokslut och årsredovisningar. Vid dessa perioder ska alla handlingar samlas in och eventuella frågetecken ska redas ut. I ett digitalt system går det snabbare att upprätta årsbokslut. Allt material finns ordentligt organiserat och samlat i digital form. För bolag som har revision, tar det mindre tid för revisorn att genomföra sin granskning. Tiden minskas exempelvis vid letande efter bokslutsunderlag, eller att säkerställa att allt är rätt arkiverat. Digitala årsbokslut blir i princip alltid klara tidigare, då det generellt är färre frågetecken som behöver reda ut. Därför blir en digital bokslutsprocess även billigare än en traditionell.

Digital redovisning – Trygghet utan dess like

Att känna sig trygg med sina bokföringsrutiner är A och O – inte minst då man vill outsourca sin redovisning. Att ha sin bokföringsbyrå ”nära” tilltalar många företagare, men säger egentligen ingenting om hur säkert tex. bokföringen förvaras. Många byråer uppfyller inte kraven på säker förvaring och många företag uppfyller idag inte ens kraven på att arkiveringen är korrekt.

Pappersfri, vilket en digital redovisning leder till innebär samtidigt att ni bidra till en grön redovisning. Digital hantering av kvitton, leverantörsfakturor och kundfakturor och annat tryckt material minskar din konsumtion av papper väsentligt. Traditionell redovisning involvera även någon form av transport.

Med Kronan & Klaven som byrå bidrar ni indirekt även till minskade utsläpp av fossila bränslen. Ni slipper även hyllmeter med bokföringspärmar som behöver arkiveras på ett säkert sätt under lång tid. Med digital lagring är tillgängligheten och säkerheten betydligt högre förutsatt att man valt en leverantör med säkra rutiner och processer. Vi har valt Fortnox som bokföringssystem då de uppfyller Kronan & Klavens önskemål på säker lagring i Sverige åt sina kunder.

Professionell digital redovisning med personlig touch hos Kronan & Klaven är helt enkelt bättre för miljön ditt samvete och din trygghet.

REFERENSER

Vi löser dina problem effektivt

Oavsett om du är ett enmansföretag eller större bolag, med behov att outsourca allting, så är Kronan & Klaven rätt lösning för er. Vi går igenom vad som passar er bäst och lägger upp en plan tillsammans hur vi ska jobba. Tveka inte att kontakta oss, det kostar gratis…

Vi finns bara ett knapptryck iväg

Behöver du hjälp? Kontakta oss här