Investmentbolag eller holdingbolag

Investmentbolag eller holdingbolag kan vara precis vad ni behöver fundera över där ni är idag. Man har sällan tid att tänka på allt, och därför ser vi fram emot att hjälpa till med rådgivning och skapande av investmentbolag eller holdingbolag.

Varför? När? Hur?

Investmentbolag eller holdingbolag kan vara precis vad ni behöver fundera över där ni är idag. Man har sällan tid att tänka på allt, och därför ser vi fram emot att hjälpa till med rådgivning och skapande av investmentbolag eller holdingbolag.

Med många års erfarenhet inom redovisningsbranschen vet vi att den bästa ekonomilösningen, som också blivit Kronan & Klavens ledord är; Professionell Digital Redovisning med Personlig Touch.

Personlig Touch och erfarenhet av att bokföra investmentbolag /holdingbolag är ytterst viktigt vid dessa bolagsstrukturer. På Kronan & Klaven finns kunskapen och faktiskt en nisch-målgrupp för att vara en redovisningsbyrå vad gäller just investmentbolag eller holdingbolag. Det är lätt att tro att bägge benämningarna invest alt. holding är samma sak.

Så är det inte, och det finns ganska tydliga skillnader mellan de bägge och när det ena bör används jämfört mot det andra. Vi går igenom bägge för att se vad som passar er bäst. Redan nu vill vi upplysa er om att vår målgrupp är främst enmansföretagaren som har pengar att investera. Vår målgrupp är inte stora investmentbolag med mångfaldiga ägare eller där ägare gått ihop i form av ett maktbolag.

Syftet bakom idén med investmentbolag

Vad som karaktäriserar ett renodlat fåmans-investmentbolag är att det har som affärsidé att investera i andra aktiebolag. Själva kärnverksamheten går alltså ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag. Här kommer sålunda det första vägskälet direkt.

Avser ni att köpa/investera i bolag som är börsnoterat dvs. att utomstående personer kan köpa aktier i bolaget och som finns på tex. Stockholmsbörsen eller First North. Då rekommendera vi att ni gör detta privat, ofta mest fördelaktigt via ett investeringssparkonto, även kallat en ISK. Det finns faktiskt ytterst få skäl att göra detta via ett tilltänkt bolag. Många tror att sparande via bolag, där pengarna behålls i bolaget och på så vis kan investeras med ett större belopp, är mer fördelaktigt än att investera privat (med skattade pengar). Men faktum är att det ger i princip ett identiskt utfall. Egentligen inte så konstigt då allt skattas procentuellt. Lägg då även till att driva ett bolag faktiskt kostar en slant varje år. Denna typ av investeringar/bolag åtar vi oss inte.

Avser ni att köpa och investera med eget befintligt kapital i så kallade fåmansbolag, då har ni kommit helt rätt. Det finns mycket goda ekonomiska fördela med att då upprätta det som vi på Kronan & Klaven anser vara ett renodlat investmentbolag för er.

En snarlik konstruktion är ett holdingbolag. Detta begrepp ska normalt avser ett moderbolag i en mer permanent koncern av bolag i samma eller närliggande branscher. Vi kommer därför att ta upp holdingbolag under vår målgrupp Koncernbolag mer ingående.

Vi finns bara ett knapptryck iväg

Behöver du hjälp? Kontakta oss här

REFERENSER