Vi har djup kunskap inom koncernbolag

Med många års erfarenhet inom redovisningsbranschen vet vi att den bästa ekonomilösningen, som också blivit Kronan & Klaven´s ledord är; Professionell Digital Redovisning med Personlig Touch.

Läs mer
Kontakta oss

Vår byrå har som special/nich‐område koncernstrukturer!

Ett holdingbolag avser normalt toppen i en koncernstruktur. Det är holdingbolaget som ni privat faktiskt äger. Holdingbolaget äger sedan i sin tur ett eller flera dotterbolag, ibland till 100% men det kan också variera mellan dotterbolagen. På Kronan & Klaven finns kunskapen och faktiskt en nisch-målgrupp för att vara en redovisningsbyrå att bokföra mindre koncernstrukturer.

Det finns många fördela för med holdingbolag, exempelvis så har det fördelar även för de bolag som ingår i koncernen, framför allt i form av koncernbidrag. Det ger en betydligt större handlingsfrihet för dotterbolagen att ha den finansiella styrkan från koncernen i ryggen men även att kunna flytta pengar mellan bolagen. För vissa handlar holdingbolag om att sköta en generationsväxling.

Ytterligare ett vanligt fall av holdingbolag, är när en person som startat ett bolag för många år sedan ska sälja sitt bolag. Då är det vanligt att man sätter upp ett holdingbolag för att sälja sitt nuvarande företag in till holdingbolaget, innan försäljningen sker av ursprungs företaget. Den stora fördelen är då att vinsten är helt skattefri så länge den likviden stannar i holdingbolaget.

Vanligt är då att man lägger bolaget i så kallat ”träda” dvs. vilande under fem års tid, för att sedan kunna ta ut hela vinsten till en låg skattesats. Vad är er anledning? Tror ni holdingbolag kan passa just er? Visste ni att det finns planer på att förändra gränsbeloppsberäkningen av ägare till flera Aktiebolag. Idag kan man beräkna ett koncernbolag via Förenklingsregeln – schablonbeloppet och ett eller flera andra med Huvudregeln. Motion från riksdagen kolla nu på att man i framtiden bara ska får välja en av reglerna, för ett av sina aktiebolag.

Då blir det högst intressant med koncernbolag. Kontakta oss omgående och få hjälp i just er situation. Koncernbolag eller holdingbolag väcker ofta flertal frågor, vi vet varför, när och hur vad gäller både koncernbolag och holdingbolag. Personlig Touch och erfarenhet av att bokföra koncern och holdingbolag som ni får hos Kronan & Klaven, kan vara en väl värd investering.

Vi finns bara ett knapptryck iväg

Behöver du hjälp? Kontakta oss här

Digital Redovisning

REFERENSER